szkolenia_expert_ico

Zrinka Percić

Radca prawny specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym obejmującym realizację dużych projektów zakupowych i inwestycyjnych, kierowanie departamentem zakupowym, obsługę zamawiającego w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, doradztwo na rzecz wykonawców, zastępstwo stron przed KIO. 

 

Aktywnie angażuje się w tematykę zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych oraz działania na rzecz poprawy efektywności procesów zamówień publicznych w Polsce, zarówno jako doradca prawny, jak i w ramach pracy naukowej i dydaktycznej.

Jest autorką i współautorką tekstów poświęconych tematyce zamówień publicznych, m.in. “Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych” czy “Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce – modelowe klauzule społeczne i środowiskowe”.