Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online dotyczącym oceny okresowej pracowników socjalnych oraz pracowników DPS i ŚDS.

Szkolenie z oceny okresowej pracowników socjalnych adresowane jest do kierowników placówek, działów księgowo-kadrowych oraz specjalistów zajmujących się tematyką kadrową, a także pracowników socjalnych, którzy podlegać będą okresowej ocenie.

Cena regularna szkolenia to: 300 zł brutto.

Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z danej instytucji 50 zł brutto.

Skorzystaj z promocji: zapisy ze strony internetowej 10% rabatu.
Proszę wstawić w formularzu zamówienia w pole “kod rabatowy” hasło “promocja 10%“.

Zapisz się na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne oceny okresowej pracowników socjalnych
  • stopnie awansu pracownika socjalnego
  • kwalifikacje pracownika socjalnego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
  • pierwsza i następne oceny okresowe
 2. Podstawy merytoryczne oceny okresowej
 3. Kryteria oceny
 4. Tryb oceny
 5. Procedura odwoławcza
 6. Zasady awansu zawodowego i ich skutki w zakresie warunków pracy i płacy
 7. Wątpliwości wokół przyjętych regulacji okresowej oceny pracowników socjalnych
Sylwia Juźwiak

Prowadząca szkolenia

Sylwia Juźwiak

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego pracowników socjalnych
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat sposobu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników socjalnych
 • Wypracowanie obszarów oceny z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych kryteriów oceny pracownika socjalnego

Materiały, które otrzymasz po szkoleniu z oceny okresowej pracowników socjalnych:

 • praktyczne wzory dokumentów jak (przykładowy regulamin oceny okresowej pracownika, arkusz oceny, lista kryteriów)
 • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia
 • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Sprawy organizacyjne: 

 • Szkolenie “Ocena okresowa pracowników socjalnych” składa się z dwóch części: merytorycznej: 1,5 h prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 h zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (sesja QandA).
 • Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu.
 • Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting.
 • Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Aktualne szkolenia

Ocena okresowa pracowników socjalnych - 3 edycja

Wtorek, 12 Października 2021
Godzina: 11:00

Ocena okresowa pracowników socjalnych - 4 edycja

Czwartek, 21 Października 2021
Godzina: 11:00