Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Rejestracja na szkolenie: Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Program szkolenia:

  1. Akta osobowe a pozostała dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  2. Zakres danych, które mogą być pozyskane od kandydata do pracy oraz pracownika
  3. Specyfika zatrudnienia pracownika socjalnego
  4. Nowe uprawnienia dla pracowników socjalnych
  5. Obowiązki informacyjne wobec kandydatów i pracowników – zakres, sposób udokumentowania
  6. Obowiązki związane z ZFŚS
  7. Zagadnienia związane z zakończeniem stosunku pracy, w tym nowe zasady dotyczące świadectw pracy

Rejestracja na szkolenie: Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Cele szkolenia. Korzyści dla osób biorących udział:

  • przegląd praktycznych problemów związanych z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji i świadectwami pracy,
  • jak skutecznie stosować przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście obowiązków pracodawcy w trakcie rekrutacji i po zatrudnieniu,
  • zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w prawie, w tym ostatnią nowelizacją w zakresie uprawnień pracowników socjalnych.

Rejestracja na szkolenie: Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Prowadzący:

Bartłomiej Solarz – adwokat, wykładowca, szkoleniowiec. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, która dostarcza mu inspiracji i przykładów, wykorzystywanych później w trakcie prowadzonych zajęć. Przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń dla administracji publicznej. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje osoby fizyczne, jak i spółki. Współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Czas rozpoczęcia

09:00

30 czerwca 2021

Czas zakończenia

11:00

30 czerwca 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia