RODO w pomocy społecznej

RODO w pomocy społecznej

Praktyczne aspekty stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w pomocy społecznej.

Program szkolenia – agenda:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do pomocy społecznej.
  2. Wypełnianie obowiązków informacyjnych względem uprawnionych i członków ich rodzin – kiedy i w jaki sposób?
  3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – kiedy wystarczy upoważnienie, a kiedy konieczna jest osobna umowa?
  4. Komu można udostępnić dane osobowe?
  5. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w komunikacji z innymi jednostkami i urzędami

Do kogo jest adresowane:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek świadczących pomoc społeczną lub realizujących inne zadania z tego zakresu.

 Cele szkolenia:

  • omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
  • przedstawienie stanowisk urzędu nadzorczego w odniesieniu do problematyki pomocy społecznej
  • zapoznanie się z przykładowymi wzorami dokumentów odnoszących się do problematyki ochrony danych osobowych

Prowadzący:

Bartłomiej Solarz – adwokat, wykładowca, szkoleniowiec. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, która dostarcza mu inspiracji i przykładów, wykorzystywanych później w trakcie prowadzonych zajęć. Przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń dla administracji publicznej. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje osoby fizyczne, jak i spółki. Współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Czas rozpoczęcia

12:00

14 czerwca 2021

Czas zakończenia

14:00

14 czerwca 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia