Realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie:

Szkolenie jest dedykowane do pracowników jednostek samorządów terytorialnego odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzór na inwestycją infrastrukturalną. Nakierowane jest na wskazanie na poszczególne etapy przeprowadzenia inwestycji wraz z objaśnieniem ich praktycznych aspektów.

Prowadząca Joanna Natalia Kośmider. Praktykujący radca prawny, specjalizujący się w obsłudze procesów inwestycyjnych od postępowania planistycznego po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie nabyte w trakcie pracy w organach administracji (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Zdrowia), a także w kancelariach prawnych. Reprezentowała wielu wiodących deweloperów i inwestorów przed organami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Specjalizuje się także w sporządzaniu umów inwestycyjnych oraz prowadzeniu negocjacji. Autorka wielu artykułów branżowych.

Cele szkolenia:

  1. Uzyskanie wiedzy „od czego zacząć” i jak doprowadzić inwestycję do końca;
  2. Poznanie praktycznych aspektów inwestycji infrastrukturalnej z punktu widzenia inwestora  – jednostki samorządu terytorialnego;
  3. Zrozumienie jakie obowiązki spoczywają na organie w postępowaniu o wydanie decyzji w procesie inwestycyjnym;

Termin szkolenia:

30.04.2021 piatek. Godz.: 10.00 – 12.00. Szkolenie online. Platforma ClickMeeting.

Sprawy organizacyjne:

Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie składa się z dwóch części: merytorycznej: 1,5 h prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 h zadawania pytań  prowadzącemu szkolenie (sesja QandA).

Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Zgłoszenia przyjmujemy do 29. kwietnia 2021.

Cena: 250 zł z VAT.

Dodatkowe informacje: Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat (elektronicznie w formacie PDF wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub egzemplarz tradycyjny wysłany pocztą na adres jednostki wskazany w zgłoszeniu). Istnieje możliwość obejrzenia nagranego szkolenia do 30 dni od daty jego zakończenia.

 

Czas rozpoczęcia

10:00

30 kwietnia 2021

Czas zakończenia

12:00

30 kwietnia 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia