OOPS – edycja 4

Ocena okresowa pracowników socjalnych

Termin: 21.10.2021 Godz.: 11.00 – 13.00. 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w praktycznym szkoleniu online dotyczącym oceny okresowej pracowników socjalnych. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kierowników placówek, działów księgowo-kadrowych oraz specjalistów zajmujących się tematyką kadrową a także także pracowników socjalnych, którzy podlegać będą okresowej ocenie.

Rejestracja na szkolenie: Szkolenie z oceny okresowej pracowników socjalnych

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne oceny okresowej pracowników socjalnych
  • stopnie awansu pracownika socjalnego
  • kwalifikacje pracownika socjalnego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
  • pierwsza i następne oceny okresowe
 2. Podstawy merytoryczne oceny okresowej
 3. Kryteria oceny
 4. Tryb oceny
 5. Procedura odwoławcza
 6. Zasady awansu zawodowego i ich skutki w zakresie warunków pracy i płacy
 7. Wątpliwości wokół przyjętych regulacji okresowej oceny pracowników socjalnych

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego pracowników socjalnych
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat sposobu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników socjalnych
 • Wypracowanie obszarów oceny z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych kryteriów oceny pracownika socjalnego

 

Prowadząca: Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

 

Termin szkolenia:
21.10.2021 Godz.: 11.00 – 13.00. Szkolenie online. Platforma Clickmeeting.

Sprawy organizacyjne:
Szkolenie składa się z dwóch części: merytorycznej: 1,5 h prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 h zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (sesja QandA).

Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Cena: 300 zł brutto. Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z danej instytucji 50 zł brutto.

Dodatkowe informacje: Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat (elektroniczny w formacie PDF) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Istnieje możliwość obejrzenia nagranego szkolenia do 30 dni od daty jego zakończenia.

Czas rozpoczęcia

11:00

21 października 2021

Czas zakończenia

13:00

21 października 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia