Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zarejestruj się na szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Cały szereg zmian wejdzie w życie dnia 30 maja br. w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (ustawa z 15.04.2021). Zmiany te mają przede wszystkim na celu zwiększenie zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej oraz poprawę warunków pracy pracowników opieki społecznej.

Szerzej piszemy o tym w aktualnościach.

Zarejestruj się na szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Plan szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – ustawa z 15 kwietnia 2021 r.”

 1. Uregulowania w zakresie poprawy warunków pracy pracowników socjalnych
 2. Dodatkowa ścieżka kształcenia dla pracowników socjalnych – studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
 3. Ustalenie systemu awansu zawodowego pracowników socjalnych
 4. Rozszerzenie możliwości dostępu do szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej
 5. Zmiany w katalogu odliczeń od dochodu i terminach weryfikacji kryteriów dochodowych – art. 8 i 9 UoPS
 6. Zmiany w zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom
 7. Zmiany w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego
 8. Zmiana wymogów w zakresie opiekunów w placówkach dla osób bezdomnych
 9. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym – art. 50a UoPS
 10. Uchylenie obowiązku odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, nie całodobowych
 11. Zmiany w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej (kierowanie do tego samego DPS małżonków i rodziców z dorosłym dzieckiem, umowa ws. odpłatności za DPS, właściwość miejscowa gminy)
 12. Zwrotu wydatków na pomoc analogiczny do świadczeń nienależnie pobranych
 13. Kontrakty socjalne z osobą bezdomną

Zarejestruj się na szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Cena szkolenia: 250 zł brutto. Cena obejmuje szkolenie dla 3 osób. Za każdą kolejną osobę 50 zł brutto.
Istnieje możliwość odtworzenia nagranego szkolenie w terminie do 30 dni od jego zakończenia.
Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Czas rozpoczęcia

09:00

1 lipca 2021

Czas zakończenia

11:00

1 lipca 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia