KPA w pomocy społecznej

KPA w pomocy społecznej

Pula miejsc na szkolenie została wyczerpana.

Zapraszamy na kolejną edycję 8 października: https://szkolenia.expert/events/kpa-w-pomocy-spolecznej-5/

Uczestnicy szkolenia mogą odświeżyć swoją znajomość procedury administracyjnej a prowadzący spotkanie mec. Michał Szymczyk szczegółowo omówi kwestie związane z właściwością rzeczową i miejscową, obowiązkach organu, postępowaniem dowodowym a także o rodzajach rozstrzygnięć oraz postępowaniu odwoławczym.

Szkolenie swoim zakresem obejmuje omówienie w odpowiednim zakresie takich aktów prawnych jak: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Bezpośrednia rejestracja pod adresem: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/kpa-w-pomocy-spolecznej/register

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Procedura administracyjna w działaniu ośrodka pomocy społecznej
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego – wpływ na konkretne obowiązki i uprawnienia stron i organów
 3. Zanim zostanie wszczęte postępowanie administracyjne – właściwość rzeczowa i miejscowa, spory o właściwość
 4. Wszczęcie postępowania – obowiązki organu, ustalenie odpowiednich norm materialnoprawnych w konkretnym postępowaniu
 5. Postępowanie dowodowe – jakie przesłanki ustalać przy użyciu jakich środków dowodowych
 6. Zakończenie postępowania – rodzaje rozstrzygnięć
 7. Strona nie jest zadowolona z decyzji – obowiązki organu I instancji w związku z postępowaniem odwoławczym
 8. Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej

 

Szkolenie wideo oparte jest o praktyczne problemy związane z  rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Dzięki temu, biorący udział w szkoleniu:

 • ugruntują znajomości przepisów procedury administracyjnej,
 • uzyskają wiedzę o „rafach i mieliznach” procedury administracyjne,
 • rozumieją z czego wynikają konkretne obowiązki organów prowadzących postępowanie i pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • nabędą pewności siebie wynikającej ze znajomości przepisów, szczególnie koniecznej w kontakcie z tzw. Klientem trudnym/roszczeniowym.

 

Zobacz przykładowe slajdy ze szkolenia:

Określenie właściwości miejscowej w przypadku osób bezdomnych

Określenie właściwości miejscowej w przypadku osób bezdomnych

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej

Sprawy organizacyjne:

Jest to szkolenie wideo. Istnieje możliwość zadania pytania prowadzącemu, na które odpowie w terminie późniejszym. Można je zadać na czacie lub wysyłając pytanie na adres e-mail: kontakt@szkoenia.expert.

Szkolenie jest certyfikowane. Certyfikaty elektroniczne (w formie PDF) zostaną wysłane na adresy osób, które podają dane w formularzu rejestracyjnym. Certyfikaty, będą zawierały imiona i nazwiska tych osób, które się zapiszą i otrzymają bezpośredni link.

Szkolenie jest bezpłatne.

Bezpośrednia rejestracja pod adresem: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/kpa-w-pomocy-spolecznej/register

 

Biogram

Michał Szymczyk – radca prawny, związany z administracją publiczną od 2005 r., praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Czas rozpoczęcia

11:00

17 września 2021

Czas zakończenia

13:00

17 września 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia