KPA w pomocy społecznej

KPA w pomocy społecznej

Pula miejsc na szkolenie została wyczerpana.

Zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnego szkolenia online KPA w pomocy społecznej dnia 16.06.2021. Od godz. 10.00 do 12.00.

Plan szkolenia:

 1. Procedura administracyjna w działaniu ośrodka pomocy społecznej
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego – wpływ na konkretne obowiązki i uprawnienia stron i organów
 3. Zanim zostanie wszczęte postępowanie administracyjne – właściwość rzeczowa i miejscowa, spory o właściwość
 4. Wszczęcie postępowania – obowiązki organu, ustalenie odpowiednich norm materialnoprawnych w konkretnym postępowaniu
 5. Postępowanie dowodowe – jakie przesłanki ustalać przy użyciu jakich środków dowodowych
 6. Zakończenie postępowania – rodzaje rozstrzygnięć
 7. Strona nie jest zadowolona z decyzji – obowiązki organu I instancji w związku z postępowaniem odwoławczym
 8. Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej

Szkolenie adresowane jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz działów świadczeń rodzinnych którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych a także dla osób wydających z upoważnienia wójtów/burmistrzów/prezydentów miast decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Szkolenie oparte jest o praktyczne problemy związane z  rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Korzyści dla biorących udział w szkoleniu:

 • Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej;
 • Uzyskanie wiedzy o „rafach i mieliznach” procedury administracyjnej
 • Zrozumienie z czego wynikają konkretne obowiązki organów prowadzących postępowanie i pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • Nabycie pewności siebie wynikającej ze znajomości przepisów, szczególnie koniecznej w kontakcie z tzw. Klientem trudnym/roszczeniowym

Biogram

Michał Szymczyk – radca prawny, związany z administracją publiczną od 2005 r., praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Czas rozpoczęcia

10:00

2 czerwca 2021

Czas zakończenia

12:00

2 czerwca 2021

Adres

ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia