29
kwiecień
KPA w pomocy społecznej
KPA w pomocy społecznej
10:00 - 12:00
ClickMeeting

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zagadnienia praktyczne, najczęstsze błędy, omówienie bieżącego orzecznictwa.

30
kwiecień
realizacja-przedsiewziecia-infrastrukturalnego_1000x333
Realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego
10:00 - 12:00
ClickMeeting

Aspekt środowiskowy realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – aspekty administracyjne. Inwestycja infrastrukturalna w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu...

18
Maj
KPA w pomocy społecznej
KPA w pomocy społecznej
10:00 - 12:00
ClickMeeting

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zagadnienia praktyczne, najczęstsze błędy, omówienie bieżącego orzecznictwa.

26
Maj
realizacja-przedsiewziecia-infrastrukturalnego_1000x333
Realizacja inwestycji infrastrukturalnej
08:00 - 10:00
ClickMeeting

Aspekt środowiskowy realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – aspekty administracyjne. Inwestycja infrastrukturalna w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu...

02
czerwiec
KPA w pomocy społecznej
KPA w pomocy społecznej
10:00 - 12:00
ClickMeeting

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zagadnienia praktyczne, najczęstsze błędy, omówienie bieżącego orzecznictwa.

14
czerwiec
RODO w pomocy społecznej
RODO w pomocy społecznej
12:00 - 14:00
ClickMeeting

Praktyczne aspekty stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w pomocy społecznej.

16
czerwiec
KPA w pomocy społecznej
KPA w pomocy społecznej
10:00 - 12:00
ClickMeeting

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zagadnienia praktyczne, najczęstsze błędy, omówienie bieżącego orzecznictwa.

30
czerwiec
Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej
Sprawy pracownicze w Ośrodkach Pomocy Społecznej
09:00 - 11:00
ClickMeeting

Przegląd praktycznych problemów związanych z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji i świadectwami pracy,jak skutecznie stosować przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście obowiązków pracodawcy w...

01
lipiec
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
09:00 - 11:00
ClickMeeting

Cały szereg zmian wejdzie w życie dnia 30 maja br. w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (ustawa z 15.04.2021). Zmiany te mają...

03
wrzesień
Ocena okresowa pracowników socjalnych
OOPS – 03.09.2021
11:00 - 13:00
ClickMeeting

"Praktyczne wskazówki do przeprowadzenia oceny w świetle ustawy o pomocy społecznej – zasady i procedura"